Blog


2011-07-22
GIROKOPTER VLIEGDAG BY DIE GARIEPDAM DORP - STORIE DEUR GERRIE VENTER


GIROKOPTER VLIEGDAG BY DIE GARIEPDAM DORP.

'n Groot aantal van 73 Girokopter- vlieeniers het op Vrydag, 20 Mei by Gariepdam dorp bymekaar gekom vir 'n groot Girokopter vliegdag en dit was volgens mnr. Gerrit Roux, die onder-voorsitter van die Suid-Afrikaanse Girokopter-vereniging verseker 'n Suid-Afrikaanse rekord vir die aantal vlieeniers wat daardie dag daar saamgetrek was.

Die Girokopter-vlieeniers het van heinde en ver gekom, tot sover as Alldays, Kaapstad en Natal.

'n Aantal van vyf vervaardigers van Girokopters was ook daardie dag daar teenwoordig.  Volgens mnr. Gerrit Roux kan twee mense op een slag met so 'n Girokopter vlieg.  Die Girokopter-vlieeniers het daardie dag daar by Gariepdam dorp bymekaargekom vir 'n pret-vliegdag en het heerlik rondgevlieg en die dag so geniet.

Volgens die webblad van die Suid-Afrikaanse Girokopter vereniging help die vereniging om Girokopter vlieg in Suid-Afrika te bevorder. Hulle help dan ook die Girokopter studente om die vlieenier in beheer te kan word. Daarbenewens help hulle ook die vlieeniers om met mekaar te kommunikeer.  Die Girokopter vereniging deel ook alle bruikbare inligting met die Girokopter-vlieeniers.

Die verskillende Girokopter vlieeniers het deur die loop van die dag daar aangekom en later elkeen sy eie roete gevlieg.  Hulle het die voorreg gehad om perfekte weer vir Girokopter vlieg te ondervind en hulle was daarom baie tevrede met die weersomstandighede van die dag.

Die vlieeniers het die Saterdag om die vliegveld by die Gariepdam gevlieg en al 73 Girokopter-vlieeniers het volgens mnr. Gerrit Roux weer by hulle huise aangekom na die vliegdag verby was sonder dat daar enige insidente plaasgevind het.

Die veiligheid van die vliegdag is deur mnr. Gerrit Roux se broer, mnr. Paul Roux hanteer wat ook die Girokopter-vereniging se geleentheids- koordineerder is.  Mnr. Gerrit Roux se dat daar n die vorige jaar sowat 300 Girokopter-vlieeniers in Stellenbosch aan 'n vliegdag deelgeneem het.

By hierdie jaar se geslaagde Girokopter-vliegdag het 150 mense by die Forever Resorts die afsluitingsfunksie bygewoon en hulle het dit almal baie geniet.  Mnr. Dave Lehr het 'n prys ontvang by die aflsuitingsfunksie.  Dit was vir sy hantering van sy Girokopter en sy vertoning vir die dag en omdat hy die vliegsport die beste bevorder het.

Die volgende Girokopter vliegdag vir die Gariepdam dorp word al weer beplan en daar word beoog om sowat 100 Girokopter-vlieeniers weer in Mei 2012 daar bymekaar te kry.  Enige persoon wat belangstel in die unieke vliegsport in Suid-Afrika is baie welkom om te gaan kyk by

info@sagpa.co.zaop die internet.